Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.....!!!!!!

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.......Ο Μέγιστος των Ελλήνων...Ο Αήττητος Στρατηλάτης...Alexander the Great
Μέσα απο Ιστορικές Εικονογραφημένες Σελίδες και Αρχαία Έντυπα....Σχέδια και Γκραβούρες...Χαλκογραφίες και Ζωγραφικές αναπαραστάσεις...
Πηγή Εικόνων.http://www.alexanderstomb.com/main/index.html

0.Mid-nineteenth century map of Alexander's empire

1.Aristotle tutoring Alexander by J L G Ferris 1895

2.The Macedonian phalanx counter-attacks during the battle of the carts

3.Portrait bust of Alexander from a 19th century photo of an original now in the British Museum, but found in Alexandria

5.Alexander addresses his officers before the battle of Issus by Andre Castaigne (1898-1899)

6.Alexander laying out the city of Alexandria by Andre Castaigne (1898-1899)

7.Alexander visits the Apis bull at the temple in Memphis by Andre Castaigne (1898-1899)

8.The dying Alexander receiving his soldiers by Andre Castaigne (1898-1899)

9.Alexander attacks the citadel on the Indus by Andre Castaigne (1898-1899)

10.The punishment of Bessus by Andre Castaigne (1898-1899)

11.The taming of Bucephalus by Andre Castaigne (1898-1899)

12.The battle with the carts in the Thracian pass by Andre Castaigne (1898-1899)

13.The killing of Cleitus by Andre Castaigne (1898-1899)

14.Alexander's army passing the foot of Mount Climax by Andre Castaigne (1898-1899)

15.The death of Darius by Andre Castaigne (1898-1899)

16.Alexander coercing the Delphic Oracle by Andre Castaigne (1898-1899)

17.Alexander hands his doctor the note warning that his doctor is poisoning him whilst proceeding to take the medicine, by Andre Castaigne (1898-1899)

18.Alexander visits the Persian queens and Princesses after the battle of Issus by Andre Castaigne (1898-1899)

19.Alexander at the altar fire on the eve of the battle of Gaugamela by Andre Castaigne (1898-1899)

20.The army crosses the Gedrosian Desert by Andre Castaigne (1898-1899)

21.Alexander cutting the Gordian knot by Andre Castaigne (1898-1899)

22.The fierce struggle of Alexander's cavalry at the fording of the river in the battle of the Granicus by Andre Castaigne (1898-1899)

23.The sacrifices at Troy by Andre Castaigne (1898-1899)

24.The wounded Alexander passing through his fleet in India by Andre Castaigne (1898-1899)

25.The phalanx attacking the centre in the battle of the Hydaspes by Andre Castaigne (1898-1899)

26.The ladder breaks stranding Alexander and a few companions within the Mallian town by Andre Castaigne (1898-1899)

27.The capture of Miletus by Andre Castaigne (1898-1899)

28.Alexander quelling the Opis mutiny by Andre Castaigne (1898-1899)

29.Pausanias assassinates Philip during the procession into the theatre by Andre Castaigne (1898-1899)

30.Alexander accepts the surrender of Porus by Andre Castaigne (1898-1899)

31.The wedding of Alexander and Roxane by Andre Castaigne (1898-1899)

32.The charge of the Persian scythed chariots at the battle of Gaugamela by Andre Castaigne (1898-1899)

33.The marriages of Alexander and his men to the Persian princesses and ladies by Andre Castaigne (1898-1899)

34.A naval action during the siege of Tyre by Andre Castaigne (1898-1899)

35.Mid-nineteenth century reconstruction of Alexander's catafalque based on the description by Diodorus

36.Alexander reaches the body of Darius

37.Alexander inspects the corpse of Darius


39.Alexander visits Diogenes living in a barrel at Corinth in an early 19th century engraving

40.Alexander visits Diogenes at Corinth by W. Matthews (1914)
41.Map of the Empire of Alexander the Great (1893)

42.Black Cleitus saves Alexander in the charge at the Granicus (19th century adaptation from the painting by Charles le Brun)

43.Demosthenes before the Athenian Council by Louis Loeb (1898)

44.Alexander visits Diogenes at Corinth by Louis Loeb (1898)

45.Thais calls upon Alexander the Great to put the palace of Persepolis to the torch by G. Simoni

46.The Death of Alexander the Great after the painting by Karl von Piloty (1886)

47.The injured Rajah Porus is brought before Alexander (19th century adaptation from the painting in the Louvre done in 1673 by Charles le Brun)

48.The weddings at Susa Alexander to Stateira and Hephaistion to Drypetis (late 19th century engraving)

49.Alexander inconsolable due to the death of Cleitus, by Pinelli, Rome 1821

50.Alexander taming Bucephalus by F. Schommer, German, late 19th century
52.Excellent map of Alexander�s conquests using the Latin nomenclature, published in Germany in 1893

53.Reconstruction of the mosaic depiction of the Battle of Issus after a painting by Apelles found in the House of the Faun at Pompeii (published 1893)

54.Lithograph from circa the 1820�s and probably Austrian depicting Alexander gifting Campaspe (aka Pankaste) to Apelles the painter;

55.Reconstruction of the catafalque of Alexander the Great drawn and engraved by Arsenne based on the description in Diodorus (published in 1810)

56.Alexander is seized with a desire to visit the nearby Indian Ocean placing the sailors in great danger (1696)

57.Alexander mounts Bucephalus - for the first time, after having turned the horse into the sun, because he was shying from his shadow (1696)

58.Alexander visits Diogenes in Corinth -Diogenes asks him to stand out of his sun (1696)

59.Philotas and other conspirators condemned and stoned to death (1696)

60.Sogdian prisoners are joyful at being condemned by so great a king as Alexander, who consequently pardons them [Curtius 7.10.4-9] (1696)

51.Alexander and Hephaistion visit the family of Darius in their tent after the battle of Issus, engraved by Gerard Edelinck from a painting by Charles le Brun done for Louis XIV in 1661 (1852)

61.The head of Spitamenes is presented to Alexander by his wife, who had decapitated him [Curtius 8.3.2-15] (1696)

62.The opulence of the Indian kings (1696)

63.The magnanimity of Alexander towards the captive Porus (1696)

64.The death of Alexander (1696)

65.Thalestris, Queen of the Amazons, visits Alexander (1696)

66.Map of the expedition of Alexander the Great of Macedon (1696)

67.The battle at Arbela (Gaugamela) between Alexander and Darius, who is in flight (1696)

68.Tyre besieged and captured by Alexander (1696)

69.Alexander sends away scarce water proffered to him in a parched region of Sogdiana [Curtius 7.5.9, cf. Arrian 6.26.1] (1696)

70.Bacchanal and Dionysiac dances (1696)

71.Darius run through and dead in a wagon, inspected by Alexander (1696)

72.Alexander swallows the cup of medicine prepared by his doctor, Philip and hands him a message warning that his doctor would try to poison him (1696)

73.Alexander and Hephaistion enter within the tent of the captive royal family of Darius - the queens mistake Hephaistion for Alexander, but Alexander responds, He too is Alexander (1696)

74.Alexander called the son of Jupiter-Ammon by the priest at the oracle in the Siwa oasis (1696)

75.The death through illness of Statira, the wife of Darius (1696)

76.Alexander meets the mutilated Greek captives of the Persians (1696)

77.Heliogravure published by Hector d�Espouy of a reconstruction by Ernest H�brard of the hunting scene on a long side of the Alexander Sarcophagus from Sidon with Alexander,  (1904)

78.Heliogravure published by Hector d�Espouy of a reconstruction by Ernest H�brard of the panther hunt scene on one end of the Alexander Sarcophagus ....

79.The region of the Indian NW frontier where Sir Aurel Stein traced Alexander�s initial Indian campaigns against Massaga and her neighbours (1927)

80.Heliogravure published by Hector d�Espouy of Ernest H�brard�s architectural details of the Alexander Sarcophagus from Sidon (1904)

81.Engraving of the bronze statuette of Alexander on Bucephalus found during excavation of Herculaneum near Pompeii and now in the Naples Museum

82.Engraving of the bronze statuette of Alexander on Bucephalus found during excavation of Herculaneum near Pompeii and now in the Naples Museum

83.Battle scene (Issus 333BC) with Alexander the Great on the Alexander Sarcophagus from Sidon believed to have belonged to Abdalonymus in an albumen photo taken shortly after its discovery in 1887

84.Hunting scene with Alexander the Great on the Alexander Sarcophagus from Sidon believed to have belonged to Abdalonymus in an albumen photo taken shortly after its discovery in 1887

85.A panther hunt on the Alexander Sarcophagus from Sidon believed to have belonged to Abdalonymus in an albumen photo taken shortly after its discovery in 1887

86.Battle scene (Gaza 312BC) on the Alexander Sarcophagus from Sidon believed to have belonged to Abdalonymus in an albumen photo taken shortly after its discovery in 1887

87.The cavalry charge across the river at the Battle of the Granicus by August Petrtyl (published 1909)

88.The Battle of Gaugamela (aka Arbela) with elephants and scythed chariots by August Petrtyl (published 1909)

89.Map of the Empire of Alexander (1848)

90.Alexander tames Bucephalus, drawn by Cleveland and engraved by W. Roberts c.1848

91.Alexander is taken ill whilst bathing in the River Cydnus at Tarsus, engraved by W. Roberts c.1848

92.Plan of Deinocrates to carve Mt Athos into a likeness of Alexander, drawn by Didier and engraved by W. Roberts c.1848

93.Alexander leads his army across a pass near Susa, drawn by Cleveland and engraved by W. Roberts c.1848

94.Alexander�s mole is attacked by ships during his siege of Tyre, drawn by Didier and engraved by W. Roberts c.1848

95.Engraving made in 1805 by Anker Smith from a drawing by Henry Howard of Alexander deified on a tetradrachm of Lysimachus in the collection of Edward Daniel Clarke (minted c.298-281BC)

96.Sketch from the early 20th century of Alexander deified on a tetradrachm of Lysimachus (minted c.298-281BC)

97.Antique reproduction of a painting by Domenico Zampieri (c.1615) depicting the audience of Timoclea before Alexander after the fall of Thebes

98.Alexander victorious at the battle of Gaugamela drawn by Leutemann (~1880)

99.The Onward Sweep of Mighty Alexander� by Dudley Tennant

100.Engraved image of Alexander�s triumphal entry into Babylon published in a History of Alexander in 1763

101.Alexander incited by Thais sets light to the palace at Persepolis published in a History of Alexander in 1763

One of the famous Audran engravings of the series of paintings of the deeds of Alexander by Charles Le Brun done for the Sun King (Louis XIV) � this one depicts Porus brought before Alexander and dates to about 1672

104.The famous Audran engraving of Alexander�s entry into Babylon from the painting by Charles Le Brun done for the Sun King (Louis XIV) in the 1670�s (end of the 17th century)

105.Aristotle tutors Alexander the Great in an engraving by FV from the late 19th century.

106.Antique engraving of the fresco of Alexander�s wedding to Roxane by Sodoma in the Villa Farnesina in Rome (~1512) based on a detailed description by Lucian of a Hellenistic painting on this subject

107. This is an engraving made by Charles Nicolas Cochin in about 1740 based closely upon the drawing of the Wedding of Alexander and Roxane by Raphael,....

108.Merian�s version of the birth of Alexander � the Temple of Ephesus burns in the background, though it lay hundreds of miles from Macedon (~1640)

109.AudranFightingPorus.jpg Porus fighting from his elephant at the Battle of the Hydaspes one of the series of engravings by the Audrans based on the set of images relating to Alexander ...

110.Charles le Brun�s painting executed for Louis XIV of Alexander�s battle at the Granicus River rendered as an engraving by Audran circa 1700 � this is the smaller single-sheet version

111.The funeral procession of Alexander the Great depicting the catafalque that transported the corpse from Babylon to Egypt;...(1764 in Milan - 1849 in Florence) after his

112.18th or 19th century equestrian statuette of Alexander based on the paintings of the Triumphs of Alexander executed for Louis XIV in the 1670

113.18th or 19th century equestrian statuette of Alexander based on the paintings of the Triumphs of Alexander executed for Louis XIV in the 1670

114.8th or 19th century equestrian statuette cast in spelter of Thalestris, Queen of the Amazons, .....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...