Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΑΝΔΡΟΣ...!!!!!

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.......Ο Μέγιστος των Ελλήνων...Ο Αήττητος Στρατηλάτης...Alexander the Great
Μέσα απο Ιστορικές Εικονογραφημένες Σελίδες και Αρχαία Έντυπα....Σχέδια και Γκραβούρες...Χαλκογραφίες και Ζωγραφικές αναπαραστάσεις...
Πηγή Εικόνων.http://www.alexanderstomb.com/main/index.html

1.Title plate of The Distinguished Deeds of Alexander the Great by Antonio Tempesta of Florence, printed from copper plates, 1608

2.Alexander decides to use his sword to cut the Gordian knot in plate 2 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

3.The troops beg Alexander to allow them to return home from India in plate 3 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

4.A battle of Alexander against the Persians in plate 4 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

5.Alexander encourages his troops to stand fast in a battle against the Persians in plate 5 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

6.Persian cavalrymen turn their steeds in flight in a battle against Alexander in plate 6 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

7.A Macedonian assault during the siege of Tyre in plate 7 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

8.Alexander assaults a mountain fastness (Aornus) via a secret route in plate 8 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

9.Alexander celebrates the surrender of the Indian city of Nysa with a triumphal procession in plate 9 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

10.Alexander drapes the corpse of Darius with his cloak in plate 10 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

11.Alexander's lion hunt in the game park of Bazaira in plate 11 of 11 by Antonio Tempesta of Florence, 1608

12.Alexander kills a lion, perhaps in the Persian game park at Bazaira (1880)

13.The entry of Alexander into Babylon after the 17th century painting by Charles Le Brun (late 17th or early 18th century)

14.The fight about the chariot of Darius at Issus by Andr- Castaigne, published 1914

15.The Siege of Gaza by Andr- Castaigne, published 1914

16.Alexander with the painter Apelles from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

17.Title page from De Vaugelas- French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

18.The birth of Alexander from De Vaugelas- French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

19.Alexander & Hephaistion visit the Persian Royal Family after Issus from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

20.The Battle of Arbela (Gaugamela) from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696
21.The death of Darius from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

22.Thalestris the Amazon Queen visits Alexander from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

23.The killing of Parmenion from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

24.Spitamenes' wife brings his head to Alexander from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

25.Alexander�s lone defence against the MalliansOxydracae from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

26.The death of Alexander from De Vaugelas' French translation of Curtius published in Amsterdam in 1696

27.The arrival of the Athenian ambassadors to Alexander at Tyre in the state galley, the Paralus, by Andr- Castaigne, 1899

28.The battle of Arbela (Gaugamela) by Charles Le Brun, published in this engraving circa 1730 by Dallenne

29.The battle of the Granicus by Charles Le Brun, published in this engraving circa 1730 by Dallenne

30.Alexander encounters peacocks at an Indian temple - early 20th century card
31.The young Alexander tames Bucephalus - early 20th century card

32.Alexander marches his army down the banks of the Indus - early 20th century card

33.Frontispiece of the 1685 edition of Curtius by Samuel Pitiscus

34.Statues of Alexander with Bucephalus engraved by Johannes van den Avele, 1685

35.Engraving of the Azara herm - a rare instance of an ancient portrait of Alexander that was inscribed with his name - published 1889

36.A Roman bust of Alexander found at Italica near Seville, published in 1889

37.Alexander on Bucephalus drawn by Victor Adam and printed in two-tone by Lemercier in Paris in 1859

38.Alexander's banquet at Samarkand (Maracanda) in an illustration from 1890 drawn in a style imitating Attic red-figure pottery

39.Alexander's companions in an illustration from 1890 drawn in a style imitating Attic red-figure pottery

40.Alexander's departure from Macedon for Asia in an illustration from 1890 drawn in a style imitating Attic red-figure pottery
  • 41.Alexander's mistress Barsine in an illustration from 1890 drawn in a style imitating Attic red-figure pottery

42.The procession of Dionysus through India as conceived by Alexander and his contemporaries in an illustration from 1890 drawn in a style imitating Attic red-figure pottery

43.The Capitoline bust of Alexander-Helios from Rome in an antique photograph from 1890

44.The meeting of Alexander and Diogenes at Corinth in an antique illustration from 1890

45.The Capitoline bust of Alexander-Helios from Rome in an antique postcard from 1907

46.The first section of the long battle scene on the side of the Alexander Sarcophagus from Sidon redrawn and coloured (as it was originally) for a school poster

47.An Italian engraving of about 1700 depicting an ancient statue group thought to represent Alexander and his steed Bucephalus

48.Alexander aloft in his carriage drawn by griffins from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

49. Frontispiece from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

50.Nectanebo before Olympias from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

51.The arrival of the Heralds of Darius from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

52.Alexander takes umbrage at the Letter of Darius from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

53. Alexander before the Altar of Willing Victims from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

54.AlexDivingBell.jpg Alexander submerged in his diving bell from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason

55.The tomb of Alexander from the 1894 Robert Steele edition of the Alexander Romance illustrated by Fred Mason
ΠΗΓΗ..http://www.alexanderstomb.com/main/index.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...